Prof. dr. Cees M.P.M. Hertogh (1957) is hoogleraar ouderengeneeskunde & ethiek van de zorg bij het VU Vrije Universiteit (Vrije Universiteit) medisch centrum in Amsterdam. Daarnaast is hij lid van de Task Force Antimicrobial Resistance bij het RIVM.

Cees Hertogh

Cees Hertogh studeerde Geneeskunde en Wijsbegeerte der medische wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 1986 promoveerde hij daar. Sinds 1991 is Cees geregistreerd specialist ouderengeneeskunde.

In 2009 is hij benoemd tot hoogleraar ‘ethiek van de zorg’, en in 2012 tot hoogleraar ‘ouderengeneeskunde & ethiek van de zorg’. Cees is hoofd van de sectie ouderengeneeskunde van de afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde, alsmede vice-voorzitter van deze afdeling. Daarnaast leidt hij de sectie onderzoek ouderengeneeskunde en geeft hij onderwijs aan de medische faculteit en bij de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde (GERION).

Zijn onderzoek richt zich op dementie, gerontopalliatieve zorg, geriatrische revalidatie en ethische zaken in de zorg voor en behandeling van kwetsbare ouderen met multimorbiditeit. Hij begeleidt momenteel 18 promovendi.

Cees is lid van de stuurgroep Ethiek  van Alzheimer Europe en van de INTERDEM groep inzake vroege diagnostiek en interventie bij dementie.

Verder is Cees een van de oprichters van het centrum voor wilsbekwaamheidsvragen van VUmc Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam (Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam).

Expertise:

  • Infectieziekten bij kwetsbare ouderen
  • Palliatieve zorg
  • Beslissingen rondom het levenseinde
  • Advance care planning
  • Kwalitatief onderzoek

Contact

E-mail: info@rivm.nl