Prof. dr. H.C. (Hendriek) Boshuizen (1957) is senior statisticus bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en actief in het modelleren van effecten van preventie (in het bijzonder voeding) op chronische ziekten. Naast haar functie bij het RIVM is zij sinds 2011 buitengewoon hoogleraar Biostatistisch modellering voor voedingsonderzoek aan Wageningen University, deels bij humanevoeding en deels bij Biometris.

Portretfoto Hendriek Boshuizen
Voor het onderbouwen van beleidskeuzen is kwantitatieve informatie onontbeerlijk. Of de negatieve effecten van het eten van vis (door aanwezig kwik en andere toxische stoffen) opwegen tegen de positieve effecten (minder hart- en vaatziekten) kan alleen worden uitgemaakt door deze twee effecten te kwantificeren en van elkaar af te trekken.
Het is belangrijk om daarbij rekening te houden met onzekerheid. Als je bijvoorbeeld met kleine steekproeven werkt, lijkt het al snel dat ongezond gedrag bij jongeren bijvoorbeeld toeneemt. In werkelijkheid kunnen dat ook heel goed fluctuaties zijn veroorzaakt door de beperkte steekproefomvang. Daar moet je dan geen beleid op gaan bouwen.
Statistiek is belangrijk om onderscheid te maken tussen dat wat vrij zeker is en toevalsbevindingen.

Hendriek Boshuizen studeerde Natuurkundige Biologie aan de Universiteit Utrecht. Daarna werkte zij aan de TU Technische Universiteit (Technische Universiteit) Delft en de Universiteit van Amsterdam, waar zij onderzoek deed naar gezondheidseffecten van beroepsmatige blootstelling aan lichaamstrillingen. In 1990 promoveerde zij op dit onderwerp.

Van 1991 tot 1999 werkte Hendriek Boshuizen bij NIPG-TNO en TNO Preventie en Gezondheid, onder andere aan public health indicatoren als gezonde levensverwachting en sociaal-economische gezondheidsverschillen.

Sinds 1999 werkt Hendriek Boshuizen bij het RIVM. Zij stond aan de wieg van het programma DYNAMO-HIA Health Impact Assessment (Health Impact Assessment) (Dynamic Modelling for Health Impact Assessment), waarmee effecten van beleid op ziekten kunnen worden doorgerekend, en was enkele jaren projectleider het RIVM-chronische-ziektemodel.
 

Expertise

  • Statistiek
  • Kwantitatieve kennisintegratie
  • Wiskundige volksgezondheidsmodellen en integrale maten voor volksgezondheid
  • Modellering van voedingsinname en effecten van meetfouten
  • Voedingsepidemiologie

Contact

E-mail: info@rivm.nl