Prof. dr. ing. Hans van Oers (1956) is chief science officer 'system assessments for policy support' bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en bijzonder hoogleraar Openbare Gezondheidszorg aan de Universiteit van Tilburg. Het centrale thema in zijn werk is het versterken van de brug tussen beleid, praktijk en onderzoek op het gebied van de volksgezondheid, op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Beleid maken zonder voldoende kennis van de feiten, dat kan in mijn ogen niet. Daarom wil ik ervoor zorgen dat het beleid over deze feiten kan beschikken. Dat zie ik als de essentie van mijn werk: het maken van de verbinding tussen beleid en wetenschap op het gebied van de volksgezondheid.

Hans van Oers studeerde statistiek en epidemiologie, en promoveerde op de bruikbaarheid van geografische informatie bij de ontwikkeling en ondersteuning van het lokale volksgezondheidsbeleid (1993, Erasmus Universiteit).

Hij werkte van 1986 tot 1998 als epidemiologisch onderzoeker bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) in Rotterdam. Vanaf 1998 is hij werkzaam bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), eerst als projectleider van de Volksgezondheidtoekomstverkenning ( VTV Volksgezondheid Toekomst Verkenning (Volksgezondheid Toekomst Verkenning)), en vanaf 2002 als hoofd van het centrum Volksgezondheid Toekomstverkenningen ( cVTV centrum Volksgezondheid Toekomstverkenningen (centrum Volksgezondheid Toekomstverkenningen)). Dit centrum is verantwoordelijk voor de publicatie van het vierjaarlijkse VTV-rapport, en daaraan verbonden websites zoals Kompas, Atlas en Kosten van Ziekten, allemaal belangrijke bouwstenen voor de ontwikkeling van het nationale gezondheidsbeleid.

Sinds 2004 is hij ook aangesteld als hoogleraar Openbare gezondheidszorg bij Tranzo, Universiteit van Tilburg. Hier is hij betrokken bij de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant, een samenwerkingsverband van de drie Brabantse GGD'en, het RIVM en de Universiteit van Tilburg.

In 2009 en 2010 is hij gedetacheerd geweest bij de Wereld Gezondheidsorganisatie ( WHO World Health Organization (World Health Organization)) in Geneve, waar hij bijgedragen heeft aan de ontwikkeling van de Global Health Observatory.

Expertise

  • Public health epidemiology
  • Public health policy
  • Public health monitoring

Contact

E-mail info@rivm.nl