Publicaties van Hans van Oers, chief science officer System assessments for policy support bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Publicaties 2010-2012


1. Dungen C van den, Hoeymans N, Schellevis F, Oers JAM van.  Quality aspects of Dutch general practice based data: a conceptual approach. Family Practice 2012. Accepted for publication.

2. Bon-Martens MJH van; Achterberg PWpartnerwaarschuwing; Goor LAM van de; Oers JAM van. Towards quality criteria for regional public health reporting: concept mapping with Dutch experts. EurErasmus Universiteit Rotterdam J Public Health 2012 22: 337-342; doi: 10.1093/eurpub/ckr016.

3. Aarts MJ, Schuit AJ, Goor LAM van de, Oers JAM van. Feasibility of multi-sector policy measures that create activity-friendly environments for children: results of a Delphi study. Implementation Science 2011, 6:128; doi:10.1186/1748-5908-6-128

4. Bon-Martens MJH van, Denollet J, Lambertus ALM Kiemeney, Mariel Droomers, Monique JA de Beer, Ien AM van de Goor and Hans AM van Oers. Health inequalities in the Netherlands: a cross-sectional study of the role of Type D (distressed) personality. BMC Public Health 2012, 12:46; doi:10.1186/1471-2458-12-46

5. Goede J de, Putters K, Oers JAM van. Utilization Of Epidemiological Research For The Development Of Local Public Health Policy In The Netherlands: A Case Study Approach. Social Science and Medicine, 2012, 74:5; p707-714; http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.11.014

6. Goede J de, Bon-Martens MJH van, Mathijssen JJP, Putters K, Oers JAM van. Looking for interaction: quantitative measurement of research utilization by Dutch local health officials. Health Research Policy and Systems 2012, 10:9; doi:10.1186/1478-4505-10-9

7. Aarts MJ, Mathijssen JJP, Oers JAM van, Schuit AJ. Associations between environmental characteristics and active commuting to school among children: a cross-sectional study. International Journal of Behavioral Medicine 2012; doi 10.1007/s12529-012-9271-0

8. Aarts MJ, Vries SI de, Oers JAM van, Schuit AJ. Outdoor play among children in relation to neighborhood characteristics: a cross-sectional neighborhood observation study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2012, 9:98. http://www.ijbnpa.org/content/9/1/98.

9. Bon-Martens MJH, Bakker DH de, Loon AJM van, Graaf-RuizendaalWA de, Jacobs-van de Bruggen MAM, Zwakhals SLN, Oers JAM van. Afstemming regionale VTVVolksgezondheid Toekomst Verkenning en VAAM. TSG, 90, no5 ,2012, p305-313.

10. PWA Vermunt, IEJ Milder, F Wielaard, JHM de Vries, JDM Schelfhout, CA Baan, JAM van Oers and GPgeneral practitioner Westert. Preventie diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk. Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5179

11. Dongen Johanna M van, Poppel Mireille NM van, Milder Ivon EJ, Oers Hans AM van, Brug Johannes. Exploring the reach and program use of Hello World, an email-based health promotion program for pregnant women in the Netherlands. BMC Research Notes 2012; 5: 514. doi:  10.1186/1756-0500-5-514

12. Bierbooms JJPA, Bongers IM, Oers JAM van. Strategic market orientation in mental healthcare: a knowledge synthesis. International Journal of Healthcare Management, 2012. doi:10.1179/2047971912Y.0000000012

13. PWA Vermunt, IEJ Milder, F Wielaard, JHM de Vries, CA Baan, JAM van Oers and GP Westert. A lifestyle intervention to reduce type 2 diabetes risk in Dutch primary care: 2.5 year results of a  randomised controlled trial. Diabetic Medicine, 2012; 29(8),e223-31

14. Vermunt PWA, Milder IEJ, Wielaard F, Baan CA,  Schelfhout JDM, Westert GP, Oers JAM van. Implementation of a lifestyle intervention for type 2 diabetes prevention in Dutch primary care: opportunities for intervention delivery. BMC Family Practice 2012; 8,13,79

15. Kuunders, T.J.M., Goor, L.A.M. van de, Oers, J.A.M. van, Paulussen, T.G.W.M., Bon-Martens, M.J.H. van, Heuvel, E.F.M. van den (2012). Defining and comparing quality criteria for implementation of the Dutch national manual for municiapal health policy. European Journal of Public Health, (22, supl. 2) 207.

16. Ngoniet-gouvernementele organisatie TMD, Oers JAM van, Bakker DH de. Toekomstbestendige zorg in Noord-Brabant. Tilburg University. Tilburg, 2011

17. Hoeymans N, Oers JAM van. Nieuwe regering, nieuw regeeracoord, niewe kansen? TSG 2011; 89 (1) p4.

18. Oers JAM van, Hoeymans N. Verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd: een kwestie van moeten, kunnen en willen. TSG 2011; 89 (2) p67.

19. Oers JAM van, Hoeymans N. Preventie in het pakket, een slimme zet? TSG 2011; 89 (6) p293.

20. Aarts MJ, Jeurissen MPJ, Van Oers JAM, Schuit AJ, Van de Goor LAM. Multi-sector policy action to create activity-friendly environments for children: A multiple-case study. Health Policy 2011; 101 (1) p11-19.

21. Bierbooms JJPA, Bongers IM, Oers JAM van. A scenario analysis of the future residential requirements for people with mental health problems in Eindhoven. BMC Medical Informatics and Decision Making 2011, 11:1doi:10.1186/1472-6947-11-1

22. Goede J de, Steenkamer B, Treurniet H, Putters K, Oers JAM van. Public health knowledge utilization by policy actors: an evaluation study in Midden-Holland, The Netherlands. Evidence and Policy 2011, 7(1) p7-24.

23. Vermunt, P.W, Milder, I.E., Wielaard, F., Vries, J.H. de, Oers, H.A. van, & Westert, G.P. Lifestyle counseling for type 2 diabetes risk reduction in Dutch primary care: results of the APHRODITE study after 0.5 and 1.5 years. Diabetes Care 2011; 34(9), 1919-1925.

24. Bon-Martens MJH van; Goor LAM van de; Achterberg PW; Oers JAM van. The development of an empirical model for regional public health reporting. A descriptive study in two Dutch regions. Scandinavian Journal of Public Health 2011; 39:608-617.

25. Vermunt PWA, Milder IEJ, Wielaard F, Oers JAM van, Westert GP. An active strategy to identify individuals eligible for type 2 diabetes prevention by lifestyle intervention in Dutch primary care: the APHRODITE study. Family Practice 2010; 1:1–8

26. Aarts MJ, Wendel-Vosvluchtige organische stoffen W, Oers JAM van, Schuit AJ, Goor LAM van de. Environmental determinants of outdoor play in children: a large-scale cross-sectional study. Am J Prev MedMedical Exposure Directive 2010;39(3):212–219

27. Goede J de, Putters K, van der Grinten T, van Oers HA. Knowledge in process? Exploring barriers between epidemiological research and local health policy development. Health Res Policy Syst. 2010 Sep 16;8(1):26.

28. Jansen MWJ, Oers JAM van, Kok G, Vries NK. Public health: disconnections between policy, practice and research. Health Research Policy and Systems 2010, 8:37. http://www.health-policy-systems.com/content/8/1/37

29. Steenkamer B, Goede J de, Treurniet H, Putters P, Oers JAM van. Het gebruik van (volks)gezondheidsinformatie door beleidsmakers: een studie in Midden-Holland. TSG 2010; 88 (8) p461-469.

30. Hoeymans N, Oers JAM van. Het Nationaal Kompas Volksgezondheid: 10 jaar terug en 10 jaar verder. TSG 2010; 88 (8) p410.

Boekbijdragen 2010-2012


1. Haveman-Nies A, Jansen SC, Oers JAM van, Veer P van ‘t (eds). Epidemiology in public health practice. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2010.

2. Veer P van ‘t, Sturmans F en Oers JAM van. Evolution  of epidemiology in society (chapter 1). In: Haveman-Nies A, Jansen SC, Oers JAM van, Veer P van ‘t (eds). Epidemiology in public health practice. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2010.

3. Oers JAM van en Bon-Martens M van. Support priority setting (chapter 6). In: Haveman-Nies A, Jansen SC, Oers JAM van, Veer P van ‘t (eds). Epidemiology in public health practice. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2010.

4. Boot JMJoint meeting en Oers JAM van. Organisation of public health (chapter 12). In: Haveman-Nies A, Jansen SC, Oers JAM van, Veer P van ‘t (eds). Epidemiology in public health practice. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2010.

5. Oers JAM van. Nederlandse gezondheidszorg in internationale context. Van gezond naar beter. In: Fikkert LAV, Bakker CTh. IGZInspectie voor de Gezondheidszorg Kenniscahier ‘ Voor de toekomst van de IGZ’. 2010.

6. Oers JAM van. Volksgezondheid in Nederland. In: Lienden HW van, Boot JM. Economie van de voksgezondheid. Van Gorcum, 2011.

7. Berg M van den, Schoemaker C, Oers JAM van. Preventie. In: Dirk-Jan Bakker, Doeke Post, Johan Polder en Maarten Verkerk. Een vitale toekomst: onze gezondheidszorg in 2040. Elsevier 2012, ISBN: 9789035234239