Nevenfuncties van Willie Peijnenburg, wetenschappelijk onderzoeker/projectleider bij het Centrum Veiligheid Stoffen en Producten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mileu (RIVM).

  • Bijzonder hoogleraar Environmental Toxicology and Biodiversity, Centrum voor Milieuwetenschappen Universiteit Leiden.