Prof. dr. Wout Slob (1954) werkt als expert in kwantitatieve risicobeoordeling bij het Centrum Voeding, Preventie en Zorg van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Risico's van chemische stoffen berekenen voor de mens: daar valt in kwantitatieve zin nog veel aan te verbeteren. Dat vereist naast mathematische expertise ook didactische vaardigheden. Veel toxicologen zijn zich immers nog niet bewust van de beperkingen van de huidige methoden. Voor mij ligt de uitdaging erin beide vaardigheden te combineren om uiteindelijk tot betere risicoschattingen te komen.

Wout Slob studeerde Biologie aan de Vrije Universiteit (Amsterdam), met hoofdvak Theoretische biologie. In 1987 promoveerde hij aldaar op de toepassing van statistiek in biologisch onderzoek, waaronder log-transformatie en power-analyse.

Van 1986 tot 1995 werkte Wout Slob als consulterend statisticus bij het RIVM. In die periode raakte hij steeds meer geïnteresseerd in toxicologie en risicobeoordeling. Vanaf 1996 specialiseerde hij zich in methoden voor de risicobeoordeling van stoffen, waaronder dosis-responsmodellering, blootstellingsmodellering, probabilistische risicoanalyse en toxicokinetische modellering. Als expert in genoemde kwantitatieve methoden speelde hij een belangrijke rol in diverse internationale commissies.

Wout Slob ontwikkelde een softwareprogramma voor de analyse van dosis-responsgegevens (PROAST). Dit wordt nationaal én internationaal veel gebruikt, zowel in het kader van de risicobeoordeling als in het kader van wetenschappelijk onderzoek in het algemeen.

Van 2000 tot 2010 was Wout Slob tevens aangesteld als hoogleraar kwantitatieve risicobeoordeling bij het Institute of Risk Assessment Sciences (IRAS Institute of Risk Assessment Sciences (Institute of Risk Assessment Sciences)) van de Universiteit Utrecht.

Expertise

  • Dosis-responsmodellering
  • Benchmark Dose (BMD Benchmark dose (Benchmark dose))
  • Probabilistische risicobeoordeling
  • Blootstellingsmodellering
  • Proefopzet en statistische analyse

Contact

E-mail: info@rivm.nl