In Nederland werken veel partijen samen aan de preventie en bestrijding van infectieziekten. Denk bijvoorbeeld aan huisartsen, ziekenhuizen, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en en kenniscentra zoals Soa Aids Nederland of KNCV Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation (Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation) Tuberculosefonds.

Om de bestrijding van infectieziekten succesvol te laten verlopen, is de regie bij één organisatie belegd: het Centrum Infectieziektebestrijding ( CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) van het RIVM. Dat betekent dat bij landelijke uitbraken, zoals die van Q-koorts of vogelgriep, de coördinatie van en communicatie over de bestrijding in handen is van het CIb.

Het CIb adviseert de overheid en professionals over de bestrijding van infectieziekten. We beschikken over laboratoria en over surveillancesystemen om uitbraken en epidemieën te signaleren en effecten van preventie en interventies bij uitbraken te monitoren. Daarnaast maken we richtlijnen en communicatiemiddelen voor de bestrijding van en communicatie over infectieziekten. Zo vormt het CIb een brug tussen wetenschap, beleid en praktijk. We doen dat samen met onderzoekscentra en organisaties op het gebied van de volksgezondheid in Nederland, maar ook internationaal.

Ook zorgt het RIVM ervoor dat er voldoende goede en betaalbare vaccins en antisera beschikbaar zijn voor het Rijksvaccinatieprogramma, het Nationaal Programma Grieppreventie en calamiteiten (bijvoorbeeld een epidemie).