Het RIVM doet in Nederland onderzoek naar gezondheid en milieu. Ook geeft het RIVM advies aan de overheid. Wil je meer weten over het RIVM? Lees dan vooral verder!

Waar staan de letters RIVM voor?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Voor wie werkt het RIVM?

Voor diverse ministeries, de Europese Unie, de NAVO (een groep landen die samenwerken met legers om elkaar te beschermen) en de Verenigde Naties (daarin zijn landen van de hele wereld vertegenwoordigd).

Wat wil het RIVM bereiken?

Dat in Nederland:

 • infectieziekten goed worden bestreden
 • dat de mensen in Nederland zo gezond mogelijk zijn en goede zorg krijgen
 • dat de omgeving waar mensen in leven gezond is
 • en dat het voedsel en de medicijnen van mensen veilig zijn.

Wat doet het RIVM om dit te bereiken?


Op het gebied van gezondheid

 • onderzoekt het RIVM de veiligheid van geneesmiddelen en voedsel.
 • houdt het RIVM bij hoeveel groente en fruit Nederlandse mensen eten en hoeveel zij bewegen.
 • houdt het RIVM in de gaten hoeveel mensen in Nederland ziek zijn.
 • regelt het RIVM de bevolkingsonderzoeken waarbij getest worden of de mensen in Nederland bepaalde ziektes hebben.
 • helpt het RIVM huisartsen en ziekenhuizen bij de bestrijding van deze infectieziekten. Infectieziekten worden veroorzaakt door virussen en bacteriën, bijvoorbeeld griep. Vaak zijn ze besmettelijk.
 • zorgt het RIVM ervoor dat er voldoende goede vaccins beschikbaar zijn. Deze vaccins zorgen ervoor dat Nederlandse kinderen geen ziektes als rodehond, mazelen, tetanus en polio kunnen krijgen.
 • adviseert het RIVM het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Op het gebied van het milieu (de omgeving waar je in leeft):

 • meet het RIVM de kwaliteit van de lucht, het water en de bodem.
 • helpt het RIVM bij milieurampen of grote branden door te onderzoeken of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen en mee te denken over de maatregelen.
 • adviseert het RIVM het ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • doet het RIVM onderzoek hoe Nederland om moet gaan met klimaatverandering
 • doet het RIVM onderzoek naar straling, bijvoorbeeld van mobiele telefoons.

Hoeveel mensen werken er bij het RIVM?

Zo'n 1700 mensen.

Hoe oud is het RIVM?

Het RIVM is opgericht in 1909. In 2009 vierde het RIVM haar honderdste verjaardag. Ook Prinses Beatrix was erbij.

 

 

 

 

100 jaar RIVM - Bezoek Koningin Beatrix