Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekijkt hoe gezond Nederland is en hoe de gezondheid van Nederlanders wordt beïnvloed. Ter bescherming van de volksgezondheid doen we onder andere onderzoek naar de veiligheid van medische producten, geneesmiddelen en voedsel. Ook brengen we de leefstijl van Nederlanders in kaart. Want hoe we bewegen, wat we eten en of we wel of niet roken is van invloed op onze gezondheid.

Dit doen we samen met andere landelijke (gezondheids)organisaties en onderzoeksinstituten. We onderzoeken bijvoorbeeld het zoutgebruik van Nederlanders en de gezondheidsrisico’s van overgewicht. De onderzoeksresultaten gebruiken we om advies te geven aan de overheid, maar ook aan professionals in de gezondheidszorg, zoals GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en huisartsen, en via hen aan burgers. Ook zijn er steeds meer burgers die zelf hun weg vinden naar onze onderzoeken via onze website.

Daarnaast maken we inzichtelijk wat de kwaliteit en effectiviteit is van landelijke en lokale gezondheidsprogramma’s over bijvoorbeeld het voorkomen van teveel alcoholgebruik en andere leefstijlfactoren. Zo weten gezondheidsprofessionals en gemeenten welke programma’s ze het beste kunnen inzetten om de gezondheid van burgers te bevorderen.