Het afgelopen jaar is er vanuit het RIVM al veel ontwikkeld aan communicatiemiddelen over scabiës. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met enkele GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en.

Zo is in samenwerking met GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Zuid Limburg het Stappenlan voor behandeling van scabiës met permetrine en het Stappenplan voor behandeling van scabiës met ivermectine ontwikkeld. Het stappenplan is vertaald naar het Engels (in pdf-vorm). Daarnaast  is de beknopte inhoud daarvan in  7 andere talen  terug te vinden op de Engelstalige website van het RIVM: How to treat scabies (multiple languages) | RIVM

Animatievideo’s
Samen met GGD Twente, GGD Utrecht, GGD Zuid Limburg en de NVDV Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie) zijn  4 animatievideo’s ontwikkeld die uitleg geven over wat schurft is, hoe je het moet behandelen en welke contacten je moet waarschuwen. Deze video’s zijn hier te vinden: Informatiemateriaal over schurft | RIVM. U kunt de video’s hier ook downloaden en gebruiken op uw eigen website.

Infographic
Verder is er ook een infographic gemaakt, die in B1 taal met zo weinig mogelijke woorden uitleg geeft over scabiës. Ook dit middel is vertaald naar het Engels, Arabisch, Turks, Oekraïens, Farsi, Tigrinya, Spaans en Pools. U vindt de middelen hier (onderaan de pagina’s per taal): How to treat scabies (multiple languages) | RIVM

Folders
De publieksfolder over scabiës heeft een update gehad, net als de folder over scabiës in zorginstellingen.

Communicatie met studenten
Omdat er vooral onder studenten veel besmettingen zijn, werkt het RIVM samen met het platform Studenten.com aan content die voor en door studenten is gemaakt. De 1e filmpjes verschijnen eind juli en zijn ook via uw eigen kanalen in te zetten. Ook is er een een podcast gepubliceerd op Studenten.com.

Steffie module
Voor mensen met een lage taalvaardigheid of een licht verstandelijke beperking wordt er een Steffie module ontwikkeld. Op de website van Steffie wordt dan in simpele taal uitleg gegeven over schurft. Deze module wordt opgeleverd in augustus. De module wordt ook vertaald naar het Arabisch, Turks, Oekraïens, Tigrinya, Farsi, Pools en Spaans, voor nieuwe Nederlanders en doelgroepen die we nu slecht bereiken. De makers van Steffie zullen ook audio/spraakberichten maken die bijvoorbeeld via Whats app groepen in te zetten zijn.

Beeldmateriaal
De toolkit met beeldmateriaal wordt verder uitgebreid. Heeft u goede foto’s die ook gebruikt mogen worden door andere partijen? Dan ontvangen wij deze graag in hoge resolutie. U kunt deze sturen naar scabies@rivm.nl 

In de werkgroep communicatie zal de ontwikkeling van communicatiemiddelen nu verder opgepakt gaan worden, waarbij we nadrukkelijk gaan kijken naar wat er al is en of dit ook landelijk is in te zetten. Ook zullen we onderzoeken wat er nog ontbreekt en wat er beter kan enzullen we het hebben over het actief benaderen van pers over dit onderwerp, bijvoorbeeld bij de start van het nieuwe studiejaar als het gaat om studenten.

Alle middelen zijn te vinden op de website van het RIVM