Een schematische weergave van een proeftuin populatiemanagement uit de landelijke monitor. Op bestuurlijk niveau is er een stuurgroep, en eventueel een regiegroep en een adviesgroep. Op operationeel niveau zijn er projectgroepen en werkgroepen. Deze zijn gericht op zorginhoudelijke interventies en randvoorwaardelijke interventies.

In de kolom 'download' vindt u de schematische weergave.