Deze signaleringsbrief wordt drie maal per jaar opgesteld door het Kennis-en Informatiepunt Risico’s van Nanotechnologie (KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie (kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie)-nano) van het RIVM. KIR-nano richt zich op de potentiële risico’s van nanotechnologie voor mens en milieu in opdracht van de Nederlandse overheid. Met deze signaleringsbrief wil KIR-nano overheid, professionals en andere geïnteresseerden informeren over de huidige en toekomstige ontwikkelingen in het veld van risico’s van nanotechnologie.

ALGEMEEN

 

 

De mogelijkheden van nanotechnologie in de landbouw kunnen beter worden benut.

Nieuwe EFSA-leidraad voor de risicobeoordeling van nanomaterialen.

Opname TiO2-nanodeeltjes afhankelijk van blootstellingsroute en stapeling in organen bevestigd.

Waarde van in-vitrotoxiciteitstesten bij vaststellen van genotoxiciteit van TiO2-nanodeeltjes.

NanoFlares voor diagnose van littekenweefsel in de huid.

Grafeen quantum dots veelbelovend bij toekomstige behandeling ziekte van Parkinson.

Nanodeeltjes worden schadelijker in de aanwezigheid van zeepachtige stoffen.