Sinds maart 2009 wordt het SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) prevalentieonderzoek naar zorggerelateerde infecties en antibioticagebruik voor verpleeghuizen uitgevoerd. In de landelijke referentiecijfers zijn, naast het SNIV netwerk, ook de gegevens van het Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen ( LPZ Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen)) 2012-2016 en vanaf 2016 het Regionaal Zorghygiëne Netwerk Nijmegen en omstreken ( REZON Regionaal Zorghygi?ne Netwerk Nijmegen en omstreken (Regionaal Zorghygi?ne Netwerk Nijmegen en omstreken)) opgenomen.

Zorginfecties zijn infecties die in een zorginstelling ontstaan. Het protocol is tot stand gekomen in samenwerking met een breed samengestelde expertgroep en REZON Regionaal Zorghygi?ne Netwerk Nijmegen en omstreken (Regionaal Zorghygi?ne Netwerk Nijmegen en omstreken). Het onderzoek is ontwikkeld als een puntprevalentieonderzoek. In een ideale situatie zou de gegevensverzameling in het verpleeghuis op één dag moeten plaatsvinden. In de praktijk is dat vrijwel altijd onmogelijk en wordt de gegevensverzameling uitgevoerd binnen een korte periode (1 maand). Er is voor gekozen om het prevalentie-onderzoek jaarlijks in de maanden april en november te laten plaatsvinden.