Sinds maart 2009 wordt het SNIVSurveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen prevalentieonderzoek naar zorggerelateerde infecties en antibioticagebruik voor verpleeghuizen uitgevoerd. In de landelijke referentiecijfers zijn, naast het SNIV netwerk, ook de gegevens van het Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZLandelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen) 2012-2016 en vanaf 2016 het Regionaal Zorghygiëne Netwerk Nijmegen en omstreken (REZONRegionaal Zorghygi?ne Netwerk Nijmegen en omstreken) opgenomen.

Zorginfecties zijn infecties die in een zorginstelling ontstaan. Het protocol is tot stand gekomen in samenwerking met een breed samengestelde expertgroep en REZONRegionaal Zorghygi?ne Netwerk Nijmegen en omstreken. Het onderzoek is ontwikkeld als een puntprevalentieonderzoek. In een ideale situatie zou de gegevensverzameling in het verpleeghuis op één dag moeten plaatsvinden. In de praktijk is dat vrijwel altijd onmogelijk en wordt de gegevensverzameling uitgevoerd binnen een korte periode (1 maand). Er is voor gekozen om het prevalentie-onderzoek jaarlijks in de maanden april en november te laten plaatsvinden (t/m 2011 was dit in maart en oktober).