Binnen de prevalentiemodule registreren wij gegevens van elke bewoner in het verpleeghuis. Zoals cliëntkenmerken, antimicrobiële middelengebruik, BRMO bijzonder resistente micro-organismen (bijzonder resistente micro-organismen)-dragerschap en informatie over een eventuele infectie.

Te registreren infecties

Het reguliere prevalentieonderzoek registreert de volgende infecties:

  • infectie van de onderste luchtwegen;
  • urineweginfectie;
  • huidinfectie;
  • Influenza-achtig ziektebeeld;
  • COVID-19.

Doel prevalentieonderzoek

Het prevalentieonderzoek signaleert trends op landelijk niveau in het vóórkomen van zorginfecties en antimicrobiële middelengebruik. Op instellingsniveau kunnen de resultaten richting geven bij interventies of aanvullend onderzoek. 
Het is een punt-prevalentieonderzoek. Het wordt uitgevoerd in de maanden april en november. Idealiter vindt de gegevensverzameling in het verpleeghuis op één dag plaats. In de praktijk gebeurt dit binnen een 1 maand. Maar per afdeling gebeurt dit wel op 1 dag.