Het RIVM is betrokken bij diverse internationale netwerken op het gebied van gezondheidsbevorderend beweeggedrag ('Health Enhancing Phyiscal Activity' (HEPA health enhancing physical activity (health enhancing physical activity))). Het RIVM fungeert als HEPA Focal Point voor de Europese Commissie. Het RIVM is een 'collaborating centre on Nutrition and Physical Activity' voor de WHO World Health Organization (World Health Organization). Daarnaast is het RIVM eerste aanspreekpunt voor de Global Observatory for Physical Activity en nemen we deel aan de werkgroep voor de Childrens Report Card on Physical Activity. Ook is het RIVM aangesloten bij het WHO HEPA Europe netwerk, waar RIVM'er dr ir Wanda Wendel-Vos voorzitter is van de stuurgroep.

Meer informatie over het collaborating centre on Nutrition and Physical Activity.

Meer informatie over sport en bewegen internationaal