Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is betrokken bij diverse internationale netwerken op het gebied van gezondheidsbevorderend beweeggedrag ('Health Enhancing Phyiscal Activity' (HEPAhealth enhancing physical activity)). Het RIVM fungeert als HEPA Focal Point voor de Europese Commissie. Het RIVM is een 'collaborating centre on Nutrition and Physical Activity' voor de WHO. Daarnaast is het RIVM eerste aanspreekpunt voor de Global Observatory for Physical Activity en nemen we deel aan de werkgroep voor de Childrens Report Card on Physical Activity. Ook is het RIVM aangesloten bij het WHO HEPA Europe netwerk, waar RIVM'er drdokter ir Wanda Wendel-Vos voorzitter is van de stuurgroep.

Meer informatie over het collaborating centre on Nutrition and Physical Activity.

Meer informatie over sport en bewegen internationaal