Stikstof is van nature aanwezig in de atmosfeer en de bodem. Sterker nog, ongeveer 80% van de atmosfeer bestaat eruit. De natuur heeft die stikstof nodig en houdt zichzelf in evenwicht. 

De natuur is nu uit balans. De afgelopen decennia kwam er steeds meer stikstof bij. Onder andere door landbouw en industrie. Door deze toegevoegde stikstof raakte de natuur uit haar evenwicht. Dat zien we ook in talloze onderzoeken.

Onderzoek

Er wordt al 100 jaar onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van stikstof in de natuur. 
Daarbij worden berekeningen gemaakt om te voorspellen hoeveel stikstof erbij komt. Vervolgens vinden metingen plaats.  
RIVM werkt daarbij samen met andere instellingen zoals de Wageningen University Research. 

Stikstof in de natuur

Het RIVM meet onder anderen hoeveel stikstof via de lucht in een bepaald gebied neerkomt. Die meetresultaten nemen we mee in AERIUS, het rekeninstrument voor de leefomgeving. Ook de stikstof die vanuit natuurlijke bronnen in de lucht komt, neemt AERIUS mee. De resultaten van die metingen, de emissies en deposities, kun je vinden in openbare databases.