Er zijn opnieuw fouten geconstateerd in de top 100-lijst met ammoniakuitstoters die door het RIVM is opgesteld. Op dinsdag 1 november heeft het RIVM de minister voor Natuur en Stikstof hierover in een brief geïnformeerd. In de technische briefing van donderdag 3 november heeft het RIVM aan de Tweede Kamer toegelicht hoe de fout kon ontstaan en wat we op dit moment weten over de impact. 

Excuses aan bedrijven die onterecht in top 100 staan

Het RIVM betreurt deze fout en heeft daarvoor excuses aangeboden aan de agrarische bedrijven die onterecht in de top 100 van ammoniakuitstoters staan. Dat betreft vooral pluimveebedrijven en een aantal bedrijven met varkens. De fout is naar voren gekomen uit een Woo-procedure (Wet open overheid). Die fout had uiteraard door onszelf ontdekt moeten worden. Iedereen moet altijd kunnen vertrouwen op de producten die het RIVM maakt. In dit geval is dat niet goed gegaan en dat neemt het RIVM hoog op. Zo’n fout mag niet door de kwaliteitscontroles heenkomen. We nemen daarom passende maatregelen. 

Fout zat in nieuw databestand

De fout zat in een databestand dat dit voorjaar is gebruikt bij het maken van de top 100-lijst. Daarbij is uitgegaan van onjuiste emissiefactoren. Het gaat om pluimveehouders en enkele varkenshouders die op de top 100 lijst staan. Sommige staltypes kregen hierdoor een te hoge of te lage emissiefactor. 

Impact op andere producten 

De fout heeft geen impact op de huidige versie van AERIUS. Ook de nationale totalen van de ammoniakuitstoot die in de Emissieregistratie staan, zijn niet geraakt. De fout werkt vooral door bij enkele regionale en bedrijfsspecifieke berekeningen. Daarnaast kan de fout doorwerken naar de afgeleide producten zoals AERIUS. Het zou dan gaan om de nieuwe release van AERIUS die op 22 november gepland staat.

Impact eind deze maand duidelijk

Op dit moment wordt onderzocht wat de impact van deze fout is op de producten en diensten van het RIVM die gebaseerd zijn op deze fout. Het RIVM heeft toegezegd die analyse binnen een maand afgerond te hebben. We vragen ook een aantal externe experts om mee te kijken bij deze analyse.