Storybuilder is een instrument om ongevallen te analyseren en raadplegen. Het is ontwikkeld als een grafische interface van de database van de arbeidsinspectie, waarmee het verhaal achter elk ongeval in een structuur kon worden gebracht.

Het instrument is oorspronkelijk ontwikkeld in het kader van het programma Versterking Arbeidsveiligheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is de eerste stap in de ontwikkeling van een kwantitatief risicomodel voor arbeidsveiligheid. De basis wordt gevormd door de aan de Arbeidsinspectie gemelde zeer ernstige arbeidsongevallen: circa 2000 per jaar.