Op deze pagina vindt u een korte toelichting bij begrippen die gebruikt worden op de RIVM website Straling en radioactiviteit.

Begrippenlijst

Begrip Toelichting
Activiteitsconcentratie Activiteit per massa-eenheid in Becquerel per gram (Bq/g) of per volume-eenheid in Becquerel per liter (Bq/L).
Becquerel Eenheid van activiteit. Eén becquerel (1 Bq) is gelijk aan het verval van één atoom per seconde.
DCC Afkorting voor dosisconversiecoëfficiënt, een omrekenwaarde naar de dosis toe.
Effectieve dosis Dosiswaarde voor het hele lichaam. Bij niet homogene bestraling is dit een gewogen gemiddelde.
Externe straling Straling afkomstig van een bron die zich buiten het lichaam bevindt.
Fall-out Radionucliden in de atmosfeer afkomstig van kernexplosies.
Ingestie Via de mond naar binnen krijgen, inslikken.
Inhalatie Via de luchtwegen binnen krijgen, inademing.
Interventieniveau De stralingsniveaus op basis waarvan na een kernongeval maatregelen kunnen worden afgekondigd.
Inwendige besmetting Onbedoelde of ongewenste radioactiviteit dat is opgenomen in het menselijk lichaam.
Kosmische straling Straling afkomstig van de zon (klein deel) en van andere sterren (grootste deel).
Kosmogene radionucliden Radionucliden die ontstaan uit stabiele nucliden die onder invloed van hoogenergetische kosmische straling zijn veranderd.
NORM Afkorting voor naturally occurring radioactive materials, in de natuur voorkomende radionucliden.
Omgevingsdosisequivalent Een meetwaarde die door omgevingsdosistempo-monitoren wordt aangegeven en gebruikt wordt als schatter voor de effectieve dosis.
Oppervlakte besmetting Onbedoelde of ongewenste aanwezigheid van radioactieve stoffen op een oppervlak.
Primaire kosmische straling Hoogenergetische straling (protonen en andere geladen deeltjes) van buiten de aarde die voor het grootste deel door de atmosfeer worden tegengehouden.
Referentieniveau Een waarde voor dosis of activiteitsconcentratie waarvan overschrijding zoveel mogelijk voorkomen moet worden.
Secondaire kosmische straling Geladen deeltjes zoals muonen en elektronen die zijn ontstaan door interacties van primaire kosmische straling met de atmosfeer.
Sievert Eenheid van stralingsdosis bij de mens. Sievert is zowel de eenheid van de equivalente dosis (per orgaan/weefsel) als van de effectieve dosis.
TENORM Afkorting voor technologically enhanced naturally occurring radioactive materials, rest- of bijproducten van industriële processen die geconcentreerde hoeveelheden natuurlijke radionucliden bevatten.
Terrestrische straling Straling afkomstig van natuurlijke radioactieve stoffen in de bodem.
Vervalreeks Opeenvolgende vervalreacties van radioactieve isotopen tot een stabiel element.