Het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM verstrekt subsidies in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De subsidieverstrekking betreft subsidies aan landelijke expertisecentra die in samenhang met overige veldpartijen activiteiten uitvoeren gericht op infectiepreventie, infectieziektebestrijding en/of de bevordering van seksuele gezondheid. De activiteiten zijn complementair aan die van de overheden of instellingen die verantwoordelijk zijn voor de infectieziektepreventie, -bestrijding en/of de bevordering van seksuele gezondheid.

Momenteel verstrekt het RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) instellingssubsidies aan Soa Aids Nederland, Rutgers, Stichting Hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) Monitoring, Hiv Vereniging Nederland, KNCV Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation (Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation) Tuberculosefonds en Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB).

Voor de wettelijke kaders voor en praktische informatie over het aanvragen van subsidie verwijzen wij u naar de volgende websites: