Maandelijks overzicht van nieuwe gemelde uitbraken in ziekenhuizen en andere zorginstellingen

Het signaleringsoverleg ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie (SO-ZI/AMRsignaleringsoverleg ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie) is een overlegstructuur om uitbraken van antibioticaresistente micro-organismen in ziekenhuizen die een potentieel gevaar zijn voor de volksgezondheid (snel) op te merken. Ziekenhuizen melden uitbraken van resistente bacteriën wanneer de uitbraak de continuïteit van zorg in gevaar brengt, bijvoorbeeld doordat een afdeling gesloten moet worden, of wanneer ondanks ingestelde infectiepreventiemaatregelen de bacterie zich blijft verspreiden en nieuwe besmettingen optreden. Meldingen komen vooral van ziekenhuizen, maar ook andere zorginstellingen, zoals verpleeghuizen, kunnen melden. 

Het SO-ZI/AMR vindt plaatst op elke 2e dinsdag van de maand. De aanwezige deskundigen beoordelen mogelijke consequenties voor (andere) zorginstellingen, risicogroepen in die zorginstellingen en voor de publieke gezondheid. Het SO-ZI/AMR geeft geen beoordeling van de kwaliteit van de maatregelen die het ziekenhuis heeft genomen om de verspreiding van resistente bacteriën binnen de instelling te beperken. Het geeft wel een inschatting van de dreiging voor de publieke gezondheid en kan, wanneer nodig, het ziekenhuis adviseren externe expertise in te schakelen.

Het SO-ZI/AMR is een gezamenlijk initiatief van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de Nederlandse Vereniging voor Medisch Microbiologie (NVMMNederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie) en de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIGVereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg). Voor vragen kunt u ook contact opnemen via uitbraaksignalering@rivm.nl of via tel 030-2744760.

Inloggen

Melden van een uitbraak

Wilt u melding maken van een uitbraak dan kan dat door het meldformulier in te vullen en te versturen naar uitbraaksignalering@rivm.nl.

  Voor wie is deze service?

  • Deskundigen infectiepreventie
  • Artsen-microbioloog
  • Internisten-infectioloog
  • Overige deskundigen op het gebied van infectieziekten

  Aanmelden

  Contact over (Lab)Infact en Signaleringsoverleg (-Z)

   

  Ik wil inloggen, maar ik ben mijn wachtwoord vergeten

  U logt in op signalen.rivm.nl/inloggen. Uw wachtwoord voor het archief kunt u altijd opnieuw aanvragen via de knop 'wachtwoord vergeten'.

  Ik wil ook andere berichten ontvangen

  Als u al bekend bent in het systeem, kunt u zich niet meer aanmelden via Aanmelden Signalerings- en alerteringservices infectieziekten. In dit geval logt u in en klikt u via 'profiel bewerken' in het archief.

  Ik wil geen berichten meer ontvangen

  U kunt zich direct uitschrijven via de link onderaan de ontvangen berichten.

  Andere vragen

  Neem contact op met de redacties van SO (-Z) en (Lab)Infact via de LCILandelijke coördinatie infectieziektebestrijding op telefoonnummer 030 274 7000 of mail lci@rivm.nl.