Het Centrum Infectieziektebestrijding organiseert een middagsymposium om te bespreken hoe we de infectiepreventie door vaccinatie bij volwassenen kunnen verbeteren.

Datum:  dinsdag 16 april 2019
Tijd:  13.00-17.30 uur
Locatie:  Beatrixgebouw, Jaarbeurs, Utrecht CS
Entree:  Geen registratiekosten

 

Hoe bereiken we optimale bescherming door vaccinatie bij volwassenen in Nederland? Wat en wie is daarvoor nodig?

Slechts een deel van de risicogroepen wordt nu gevaccineerd tegen influenza via het nationale programma. Hoe zal dat gaan met het programma voor pneumokokkenvaccinatie? Moet er meer aandacht komen voor een individuele benadering van patiënten(groepen) die een verhoogd risico hebben op pneumokokken-, influenza-, herpes zoster - of meningokokkeninfecties? Wie stelt de indicatie daarvoor en hoe moet vaccinaties bij volwassenen gestimuleerd, toegediend en vergoed worden?
Deze zaken zullen aan bod komen in presentaties door experts uit de huisartspraktijk, de vaccinatiepolikliniek, de Gezondheidsraad, het Zorginstituut Nederland en het Agentschap Zorg & Gezondheid uit België.

Het programma richt zich op beleidsmakers, artsen werkzaam in de publieke gezondheidszorg, artsen die risicogroepen behandelen of vaccineren en zorgautoriteiten.

Programma

  1. Opening Prof. dr. Jaap van Dissel, Centrum voor Infectieziektebestrijding, RIVM.
  2. Wat is er nodig om de kosteneffectiviteit van vaccinaties te bepalen bij volwassenen?  En is dat op dezelfde manier mogelijk bij medische risicogroepen? (Dr. Albert Jan van Hoek, afdeling Modellering van Infectieziekten, RIVM)
  3. Hoe is in Nederland de besluitvorming over vaccinatieprogramma’s bij volwassenen georganiseerd (Prof. dr. Christian Hoebe,  hoogleraar Infectieziektebestrijding Universiteit Maastricht )
  4. Hoe is in Nederland de vergoeding geregeld van vaccinatie van volwassenen in risicogroepen (Dr. Saskia Knies, Zorginstituut Nederland)
  5. Hoe is in de huisartspraktijk de jaarlijkse griepvaccinatiecampagne voor risicogroepen geregeld en hoe wordt dat bereikt (Roos de Wit, huisarts, programmamanager 'Preventie', Nederlands Huisartsen Genootschap)
  6. Hoe heeft België haar vaccinatieprogramma bij volwassenen opgebouwd (Dr. Geert Top, Agentschap Zorg en Gezondheid, afdeling Preventie, België)
  7. Hoe moet een goed functionerende vaccinatiepoli in een ziekenhuis eruit zien? (Dr. Bram Goorhuis, infectioloog, Tropencentrum Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum))

De suggesties uit de presentaties worden vervolgens plenair bediscussieerd op toepasbaarheid voor de Nederlandse situatie onder leiding van Frénk van der Linden.

Aanmelden