De uitgebreide keuze aan smaken draagt voor jongeren bij aan de aantrekkelijkheid van e-sigaretten. Tabaksrokers die net beginnen met gebruik van de e-sigaret waarderen vooral e-liquids met tabakssmaken en een ervaring die lijkt op roken van tabak. Tabaksrokers die geen e-sigaret gebruiken reageren over het algemeen negatief en defensief op de e-sigaret. Ze geven aan de techniek en chemische smaken onaantrekkelijk te vinden.

Onderzoek

Sinds de introductie van de e-sigaret is de populariteit en diversiteit van dit product toegenomen. Inmiddels is er een variatie aan designs op de markt die niet alleen verschillen in uiterlijk, maar ook in functionaliteit. Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar welke aspecten de e-sigaret aantrekkelijk maakt. Dit is gedaan onder verschillende gebruikersgroepen: jongeren, tabaksrokers, dual users (gebruikers van de e-sigaret en de tabakssigaret) en dampers (gebruikers van uitsluitend de e-sigaret). Literatuur- en focusgroeponderzoek laten voor deze gebruikersgroepen hetzelfde beeld zien.

Jongeren

Jongeren die geen e-sigaret gebruiken geven aan dat het product een opstap kan zijn naar gewoon roken. Vooral de uitgebreide keuze aan e-liquids, vloeistoffen die in de e-sigaret verdampt worden, maakt het gebruik van e-sigaretten aantrekkelijk. Met name de zoete en fruitige smaken zijn onder jongeren populair. Naast het geven van smaak kunnen smaakstoffen de bittere smaak van nicotine maskeren, waardoor de e-liquid beter verdragen en aantrekkelijker wordt. De jongeren uit het focusgroeponderzoek vinden e-liquids met nicotine onaantrekkelijk, juist vanwege de angst voor het verslavingseffect.

Stoppen met roken

Beginnende e-sigaretgebruikers die willen stoppen met roken van tabak waarderen vooral e-liquids met tabakssmaken en een hoog nicotinegehalte. De variaties in instellingen van de e-sigaret hebben een effect op de afgifte van nicotine. Vooral de dampers en tabaksrokers waarderen de door de fabrikanten aangegeven mogelijkheid tot het instellen van de nicotineafgifte. Tabaksrokers willen bij het overstappen naar de e-sigaret zoveel mogelijk dezelfde ervaring behouden als bij het roken van een tabakssigaret.

Gezondheidswaarschuwingen

Jongeren en dual-users uit het focusgroeponderzoek vinden de gezondheidswaarschuwingen op de verpakking van e-sigaretten en e-liquids niet aantrekkelijk en vermoeden dat dit zal leiden tot minder gebruik van de e-sigaret. Alle gebruikersgroepen zijn sceptisch over de gezondheidsclaims van de e-sigaret. Zij denken dat er vroeg of laat onderzoeksresultaten verschijnen die de schadelijkheid van de e-sigaret zullen aantonen.