In Europa komen Hyalomma-teken (Hyalomma marginatum) voor in het Middellandse Zeegebied en in Zuidoost Europa. Net als onze schapenteek (Ixodes ricinus) heeft de Hyalomma-teek vier levensstadia: ei, larve, nimf en adult. Larven en nimfen hebben een bloedmaaltijd nodig om te kunnen vervellen naar een volgend levensstadium. Zij voeden vooral op kleine zoogdieren en vogels. Volwassen vrouwtjes teken voeden op hoefdieren, zoals runderen, schapen, herten, reeën en paarden, en soms op een mens. Volwassen mannetjes teken zijn ook op zoek naar hoefdieren, maar niet voor een bloedmaaltijd, maar om te paren met vrouwtjes teken. Na de paring en een bloedmaaltijd kunnen Hyalomma vrouwtjes tot wel 7000 eitjes leggen.

Komen Hyalomma-teken in Nederland voor?

Af en toe komen Hyalomma-larven en -nimfen met trekvogels uit Afrika en het Middellandse Zeegebied in Nederland terecht. Volgezogen Hyalomma-nimfen laten zich dan in het groen (de vegetatie) vallen. Onder klimatologisch gunstige omstandigheden kunnen zij dan vervellen tot volwassen teken. In Nederland zijn nog geen volwassen Hyalomma-teken aangetroffen. Meestal is het te koud en te nat in Nederland en gaan ze dood. Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat deze tekensoort in Nederland heeft kunnen overwinteren.

2018 was een bijzonder jaar met een (zeer) lange warme en droge periode in heel Europa. In dat najaar waren er in Duitsland 35 meldingen van volwassen Hyalomma-teken op paarden en een schaap. In Nederland zijn dat jaar geen Hyalomma-teken op hoefdieren gemeld door veeartsen of jagers.

Hoe herken je een Hyalomma-teek?

Het meest typische kenmerk van Hyalomma-teken zijn de gestreepte pootjes. Daarnaast zijn ze een stuk groter (2-3x) dan de Nederlandse schapenteek. (Ixodes ricinus) en de vlekkenteek (Dermacentor reticulatus). Hyalomma-teken hebben geen gevlekt scutum (schild).

 

Foto's op deze pagina: Zati Vatansever, Kafkas University