Het RIVM heeft veel voorlichtingsmateriaal over tekenbeten en Lyme. Onder andere een app, informatiefilms, maar ook zijn er folders en posters beschikbaar voor verschillende doelgroepen.

RIVM-app 'Tekenbeet'

Het RIVM heeft de app 'Tekenbeet' gemaakt. Deze app is gratis te downloaden in de Google Play Store (Android) en in Itunes (voor iPhone). Met deze app kunnen mensen (ook buiten, zonder internetverbinding!) opzoeken hoe teken eruit zien en wat je moet doen om teken goed en snel te verwijderen.

Folder over Teken en de ziekte van Lyme

De folder over tekenbeten laat beknopt zien wat u moet doen bij een tekenbeet en geeft informatie over de ziekte van Lyme. Download de folder als pdf-bestand of als drukbestand als u de folder wilt drukken en verspreiden.

Posters

Het RIVM heeft verschillende posters ontwikkeld over tekenbeten en de ziekte van Lyme. Deze posters worden als drukbestand aangeboden. 'Heeft u een teek' laat zien wat je moet doen als je een teek ontdekt. Op de poster 'Naar de huisarts' staat aangegeven wanneer je naar de huisarts moet als je gebeten bent door een teek. Op de poster 'Buiten spelen' laten vragen we (ouders/verzorgers/begeleiders/docenten van) kinderen om op teken te controleren na het buiten spelen in het groen.

Afbeeldingen

Op deze pagina treft u een groot aantal afbeeldingen en infographics aan over tekenbeten en de ziekte van Lyme.

Voorlichtingsfilms

In de voorlichtingsfilm wordt getoond hoe een teek eruit ziet, hoe je op teken controleert en hoe een teek verwijderd wordt. Met name kinderen vormen een risicogroep.

Tekenpas

Heeft u een tekenverwijderaar/tekenpas van het RIVM, dan kunt u hier de handleiding downloaden.

Badkamerhanger

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Drenthe heeft een badkamerhanger ontwikkeld. Deze hanger vormt een geheugensteuntje zodat u controleert als uw kinderen (en u) onder de douche staan.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek via Tekenradar.nl

Als u op Tekenradar.nl een tekenbeet meldt kunt u meedoen aan onderzoek naar tekenbeten en de ziekte van Lyme.

Gebruik van deze materialen

Deze middelen kunnen gebruikt worden door (niet-commerciële) intermediairs en (communicatie)professionals die werken aan publiekscommunicatie over teken en de ziekte van Lyme: gezondheidsvoorlichters, huisartsen, apotheken, drogisterijen, ziekenhuizen, natuur en recreatieve organisaties, etc. Primair zijn deze informatiematerialen bedoeld voor GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst -professionals zoals verpleegkundigen, ( JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) Jeugdgezondheidszorg -)artsen, communicatiemedewerkers, etc. Bij de implementatie is het zinvol om zo veel mogelijk gebruik te maken van bestaande samenwerkingsrelaties binnen de achterban of regio. Neem contact op via info@rivm.nl als u vragen heeft over het gebruik van deze materialen.