Geen Thiomersal in RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)-vaccins

Thiomersal is een ethylkwikverbinding die soms in geïnactiveerde vaccins wordt gebruikt vanwege de desinfecterende werking. Thiomersal zit niet in de vaccins die in het Nederlandse Rijksvaccinatieprogramma gebruikt worden. Thiomersal heeft ook nooit in vaccins die in het standaard Rijksvaccinatieprogramma gebruikt worden, gezeten.

Hulpstof

Vroeger zat er wel Thiomersal in sommige vaccins. Het werd toegevoegd om de werkzaamheid te verbeteren, nadat in de jaren 20 van de vorige eeuw verschillende kinderen ernstige en soms zelfs fatale bacteriële infecties kregen na toediening van een bepaald vaccin. Door Thiomersal toe te voegen, werd voorkomen dat kinderen besmet raakten met een bacterie, zonder de werking van het vaccin te verminderen. Vanaf 1940 werd Thiomersal toegevoegd aan sommige vaccins tegen difterie, kinkhoest en meningokokken.

Veilig en effectief in lage concentraties

In de jaren 70 waren er voor het eerst zorgen over de giftige eigenschappen van kwik, vooral methylkwik dat bij milieuverontreinigingen werd gevonden. Methyl- en ethylkwik werden onderzocht en de conclusie was dat, in tegenstelling tot methylkwik, ethylkwik veilig en effectief was in de lage concentraties die in vaccins werden gebruikt, omdat ethylkwik niet ophoopt in het lichaam, maar snel uitgescheiden wordt.