In het DORA Deskundigenoverleg Risicoanalyse (Deskundigenoverleg Risicoanalyse) is in november 2008 een eerste aanzet voor het gebruik van toetsingscriteria voor het QRA quantitative risk assessment (quantitative risk assessment)-instrumentarium besproken. Tijdens dit overleg is gemeld dat de criteria zouden worden gebruikt in een aantal casussen om de toepasbaarheid te toetsen. Een van de casussen is de PGS publicatiereeks gevaarlijke stoffen (publicatiereeks gevaarlijke stoffen) 15 methodiek, omdat deze methodiek de afgelopen tijd is geactualiseerd en in de Handleiding Risicoberekeningen Bevi Besluit externe veiligheid inrichtingen (Besluit externe veiligheid inrichtingen) een formele plaats heeft gekregen.