Uit metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LMLLandelijk Meetnet Luchtkwaliteit) van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-Amsterdam en de DCMRMilieudienst Rijnmond blijkt dat de concentraties PM10fijnstof in 2014 gemiddeld vergelijkbaar is met de concentraties in 2013 en lager dan in de jaren daarvoor. Voor PM10 concentraties is op geen enkele locatie overschrijding waargenomen, zowel van de jaargemiddelde norm als die voor het aantal dagen met een etmaalgemiddelde concentratie boven de 50 μg/m3kubieke meter.