Uit metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit)) van het RIVM en van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-Amsterdam en de DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond) blijkt dat de concentraties PM10 fijnstof (fijnstof) in 2014 gemiddeld vergelijkbaar is met de concentraties in 2013 en lager dan in de jaren daarvoor. Voor PM10 concentraties is op geen enkele locatie overschrijding waargenomen, zowel van de jaargemiddelde norm als die voor het aantal dagen met een etmaalgemiddelde concentratie boven de 50 μg/m3 kubieke meter (kubieke meter).