Uit metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit ( LML Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit)) van het RIVM en van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-Amsterdam en de DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond) blijkt dat de concentraties PM10 fijnstof (fijnstof) in 2012 gemiddeld lager waren dan in de voorgaande jaren. Dit is in lijn met de langjarige dalende trends in beide componenten. Voor PM10 concentraties is op geen enkele locatie een overschrijding van de jaargemiddelde norm of van de norm voor het aantal dagen met een etmaalgemiddelde concentratie boven de 50 µg/ m3 kubieke meter (kubieke meter) gemeten. Voor NO2 Stikstofdioxide (Stikstofdioxide) zijn op verkeersbelaste stations wel overschrijdingen gemeten.