De brochure 'Uitnodiging voor deelname aan KIM-studie' is in de rechterkolom op deze pagina te downloaden.