De pneumokok kan verschillende ziekten veroorzaken, waaronder hersenvliesonsteking en bloedvergiftiging. Vanaf 2006 krijgen kinderen een pneumokokkenvaccinatie via het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)). In de PIEN studie doen we onderzoek naar het lange termijn geheugen tegen pneumokkoken dat ontstaat na het vaccineren. De informatie uit dit onderzoek en uit andere onderzoeken kan meehelpen om het meest optimale vaccinatieschema te ontwikkelen voor het RIVM.