Vaccinonderzoek

De BMR bof, mazelen,rodehond (bof, mazelen,rodehond)-nul-EMI Early Measles Immunisation (Early Measles Immunisation) studie richt zich op kinderen die tijdens de mazelen epidemie van 2013-2014 in Nederland een vervroegde extra vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond (BMR-0) ontvingen, zodat ze al op jongere leeftijd beschermd zijn tegen de mazelen. Daarna kregen deze kinderen ook de reguliere BMR-1 vaccinatie op de leeftijd van 14 maanden. In deze studie onderzoeken we of kinderen die vervroegd gevaccineerd zijn op latere leeftijd net zo goed beschermd zijn tegen mazelen als kinderen die alleen de standaard vaccinaties krijgen. Als maat voor bescherming meten we in het bloed aanwezige antistoffen en afweercellen tegen het mazelenvirus. De BMR vaccinatie beschermt ook tegen bof en rodehond, daarom zullen we ook onderzoeken of de kinderen net zo goed beschermd zijn tegen deze ziektes.

Waarom dit onderzoek?

Uit eerder buitenlands onderzoek weten we dat vervroegd vaccineren tijdens een epidemie een goede maatregel is om kinderen onder de 1 jaar te beschermen tegen mazelen. Tegelijkertijd weten we ook dat eerder vaccineren vaak minder antistoffen opwekt dan vaccineren op de leeftijd van 14 maanden. Dit komt enerzijds doordat het immuun systeem dan nog niet uitontwikkeld is en anderzijds omdat er mogelijk nog antistoffen van de moeder aanwezig zijn die de door het kind na vaccinatie opgewekte immuun respons kunnen remmen. In de BMR-nul-EMI studie onderzoeken we of het inderdaad zo is dat kinderen minder mazelen specifieke antistoffen aanmaken naarmate ze op jongere leeftijd gevaccineerd worden en of we afhankelijk van de leeftijd van vaccinatie verschillen zien in aantallen en/of type mazelen specifieke immuun cellen. Verder zijn we geïnteresseerd in bescherming die vervroegd vaccineren op lange termijn biedt. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden in de uitbraak bestrijdingsstrategie discussie tijdens een eventuele volgende mazelen epidemie.

Wie doen er mee aan het onderzoek?

De onderzoeksgroep bestaat uit 75 kinderen die tijdens de mazelen epidemie van 2013-2014 vervroegd, in de leeftijd tussen de 6 en 12 maanden, tegen mazelen zijn gevaccineerd. Daarnaast ontvingen ze ook de standaard BMR-1 vaccinatie op 14 maanden. De controlegroep bestaat uit 41 kinderen van dezelfde leeftijd uit dezelfde regio die alleen de standaard BMR-1 vaccinatie hebben gehad.

Het onderzoek

Tijdens huisbezoeken is van de kinderen op verschillende momenten bloed afgenomen. Dit gebeurde direct voordat kinderen de BMR-1 vaccinatie kregen op de leeftijd van 14 maanden en 7-9 dagen, 6 weken en 1 en 3 jaar na de BMR-1 vaccinatie.

Betrokken instanties

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) financiert dit onderzoek. De studie is goedgekeurd door de Medisch Ethische Commissie (METC medisch-ethische toetsingscommissie (medisch-ethische toetsingscommissie)) Noord Holland.