Validatie van het prevalentieonderzoek geldt als verplicht onderdeel bij deelname aan deze module van het SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) netwerk en wordt van kracht na ondertekening van het aanmeldingsformulier.

Een validatie bestaat uit een proces- en uitkomst validatie en heeft als doel inzicht te krijgen in de kwaliteit (volledigheid en betrouwbaarheid) van de gegevensverzameling en in het gebruik van de criteria voor het vaststellen van zorginfecties. Het uiteindelijke doel is het bewaken van de kwaliteit van de gegevens in de SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen)-databank, zodat de referentiecijfers betrouwbaar zijn.

De procedure van de validatie is vastgelegd in het validatie protocol prevalentie 2014.