De Paritaire Commissie heeft besloten om eerst onderzoek te laten doen naar de stof hexamethyleen diisocyanaat (HDI hexamethyleen diiscocyanaat (hexamethyleen diiscocyanaat)) en HDI-prepolymeren in CARC Chemical Agent Resistant Coating (Chemical Agent Resistant Coating). Deze twee stoffen worden in de onderzoeksvragen samen aangeduid als “HDI”.

Het onderzoek naar blootstelling aan Chemical Agent Resistant Coating (CARC Chemical Agent Resistant Coating (Chemical Agent Resistant Coating)) op de POMS Prepositioned Organizational Materiel Storage (Prepositioned Organizational Materiel Storage)-locaties van Defensie en de effecten op de gezondheid van (ex-)medewerkers is een vervolg op het onderzoek naar de blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties.