Vragen over het onderzoek

Wat voor soort behandelingen heeft het RIVM onderzocht?

Het RIVM heeft gekeken naar behandelingen die met behulp van een apparaat energie van of naar de huid van de behandelde persoon overdragen om:

  1. In de huid veranderingen aan te brengen. Bijvoorbeeld rimpels, littekens, wijnvlekken, pigmentvlekken, spataderen, haargroei, zweetafscheiding etc. verminderen
  2. Huidaandoeningen te verminderen (bijvoorbeeld acne, psoriasis, eczeem, wratten, schimmelnagels)
  3. Tatoeages te verwijderen of minder zichtbaar te maken.

Wat is de conclusie van het onderzoek?

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat alle onderzochte huidbehandelingen complicaties tot gevolg kunnen hebben. Deze kunnen licht en tijdelijk van aard zijn, zoals roodheid en zwelling, maar ook ernstig en blijvend, zoals verbranding en littekens. Deze resultaten blijken uit een rangorde die het RIVM gemaakt heeft op basis van zowel de duur als de frequentie van de complicaties.
Uit dit onderzoek blijkt ook dat het niet mogelijk is af te bakenen welke laserapparatuur zondermeer veilig is.

Wat voor soort complicaties zijn er? Hoe ernstig zijn deze?

In het onderzoek maken we onderscheid tussen kortdurende, langdurende en blijvende complicaties.
Sommige complicaties zijn licht en tijdelijk van aard zijn, zoals roodheid en zwelling. Sommige complicaties zijn ernstig en blijvend, zoals verbranding en littekens. De complicaties verschillen per behandeling. Enkele voorbeelden van complicaties zijn jeuk, pijn, uitslag, vervelling, korstvorming, onbedoeld haarverlies en ontstekingen (zie verder bijlage 2 van het rapport).

Hoe vaak komen complicaties voor?

We hebben gekeken hoe vaak complicaties voorkomen en maken daarbij onderscheid tussen zeldzame, soms en regelmatig voorkomende complicaties. Complicaties als gevolg van behandelingen met laser- en zogeheten Intense Pulsed Light apparatuur blijken relatief lang aan te houden en vaak voor te komen. Complicaties als gevolg van ultrasound behandelingen en behandelingen van acne met LED-licht houden juist relatief kort aan en komen minder vaak voor. In dit onderzoek is echter geen rekening gehouden met de invloed van bijvoorbeeld de genoten opleiding van de behandelaar en het al dan niet volgen van veiligheidsvoorschriften. Van deze aspecten is bekend dat ze invloed hebben op het voorkomen van complicaties.

Welke complicaties zijn het ergst en welke het minst erg?

De complicaties zijn alleen gerangschikt op basis van de duur en frequentie. In de geraadpleegde literatuur was onvoldoende informatie beschikbaar over de ernst van complicaties. Hier kunnen we daarom geen uitspraak over doen.

Welke behandelingen zijn nu wel veilig en welke niet?

In dit onderzoek zijn de mogelijke complicaties van diverse huidbehandelingen in kaart gebracht. Er is niet specifiek onderzocht welke behandelingen wel of niet veilig zijn. Hier kunnen we dan ook geen uitspraak over doen.

Hoe komt het dat de resultaten van het RIVM zo verschillen van die van de ANBOS?

Ervan uitgaand dat dit over de veiligheid van de laserapparatuur gaat:

  • ANBOS heeft een rapport laten opstellen waarin is vastgesteld bij welke instellingen er mogelijk bijwerkingen voor de huid kunnen optreden. Het toepassen van vastgestelde limieten zou ertoe kunnen leiden dat een behandelaar met suboptimale instellingen moet werken om toch tot het gewenste resultaat te komen. Bijvoorbeeld door meer behandelingen achter elkaar te doen, waardoor alsnog complicaties kunnen optreden. Daarnaast kan er ondanks gelimiteerde instellingen bij onoordeelkundig gebruik van de apparatuur nog steeds schade ontstaan aan de huid. Het veilig toepassen van lasers, is vooral afhankelijk van juist gebruik van apparatuur.

Waarom kan een laser niet begrensd worden?

Het instellen van een maximum zal in de praktijk niet altijd tot een goede behandeling leiden. Het toepassen van vastgestelde limieten zou ertoe kunnen leiden dat een behandelaar met suboptimale instellingen moet werken om toch tot het gewenste resultaat te komen. Bijvoorbeeld door meer behandelingen achter elkaar te doen, waardoor alsnog complicaties kunnen optreden.

Vragen over laserbehandelingen

Hoe werkt een laserbehandeling?

Bij het gebruik van lasers en soortgelijke apparatuur voor huidbehandelingen wordt energie aan de huid toegevoerd, bijvoorbeeld door licht om te zetten in warmte. Hiermee worden delen van de huid, zoals haren, verwijderd of ‘beschadigd’ en bloedvaatjes ‘dichtgeschroeid’ om ze te laten verdwijnen.

Is ontharen met een laser veilig?

Wanneer het ontharen met een laser door een deskundige behandelaar gebeurt, zal het optreden van complicaties tot een minimum worden beperkt, maar kan nooit helemaal worden uitgesloten.

Kan ik nog veilig naar een schoonheidssalon gaan voor een laserbehandeling?

Zie vorige antwoord.

Hoe veel laserbehandelingen vinden er jaarlijks plaats?

Hierover heeft het RIVM geen informatie.

Kan ik mijzelf thuis nog wel veilig met een IPL-apparaat ontharen?

In dit onderzoek is niet gekeken naar behandelingen die iemand zelf in de thuissituatie kan uitvoeren. Hier kunnen we dan ook geen uitspraken over doen.

Welk soort lasers zijn veilig?

In dit onderzoek is niet expliciet naar de verschillende soorten lasers gekeken. Bovendien zijn in dit onderzoek de mogelijke complicaties van diverse huidbehandelingen in kaart gebracht. Er is niet specifiek onderzocht welke behandelingen wel of niet veilig zijn. Hier kunnen we dan ook geen uitspraak over doen.

Kunnen de complicaties van laserbehandelingen voorkomen worden? Wat is de oorzaak van de complicaties?

Complicaties kunnen samenhangen met de gebruikte behandelmethode, maar kunnen ook door ondeskundig gebruik komen. Het voorkomen van complicaties hangt dus voor een aanzienlijk deel samen met de opleiding en ervaring van de behandelaar. Ook de aanschaf en het gebruik van deugdelijke, voor het doel geschikte apparatuur is van belang.

Komen de complicaties alleen voor bij onjuist gebruik van de apparatuur?

Zie vorige vraag.

Vragen over de gevolgen van het onderzoek

Wat betekent dit onderzoek voor de aanpassing van de wet BIG Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg)?

VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft aangegeven hier geen uitspraken over te kunnen doen.

Betekent dit dat ik voortaan voor een laserbehandeling naar een dermatoloog moet?

In dit onderzoek is gekeken naar behandelingen, niet naar eventuele behandelaars. Wij kunnen hier dan ook geen uitspraken over doen.

Waar kan ik een overzicht vinden van goede behandelaars?

Zie vorige vraag.