Veelgestelde vragen over het gebruik van Boostrix® polio als booster en bij inhaalschema’s
 

Wanneer is er een indicatie Boostrix® polio?

Boostrix polio wordt alleen in het RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma) gebruikt als booster rond de leeftijd van 4 jaar (3-6 jaar), indien de basisimmuniteit van DKTP difterie kinkhoest tetanus polio (difterie kinkhoest tetanus polio) voor de 2e verjaardag is voltooid.

In schema:

Leeftijd nu Basisimmuniteit DKTP voltooid vóór 2e verjaardag Indicatie Boostrix Polio Want
3e tot 6e verjaardag ja ja Dit is het normale schema
Tot 3e verjaardag maakt niet uit nee Dan is er nog geen boostervaccinatie geïndiceerd
3e tot 6e verjaardag Nee, later voltooid nee Het kind kreeg de laatste DKTP-(Hib haemophilus influenzae type b (haemophilus influenzae type b))-(HepB hepatitis B (hepatitis B))-vaccinatie na de 2e verjaardag en dan vervalt de indicatie voor boostervaccinatie rond 4 jr
6e verjaardag tot 9e verjaardag maakt niet uit nee Vanaf de 6e verjaardag is DTP Dyfterie tetanus Polio (Dyfterie tetanus Polio)-vaccin het aangewezen boostervaccin
Alle leeftijden Nee, nog niet basisimmuun nee

Als het kind nog niet basisimmuun is, is vaccinatie met DKTP-(Hib)-HepB aangewezen om basisimmuniteit te voltooien

Welk vaccin is geschikt als de basisimmuniteit van DKTP alleen moet worden voltooid?

Normaliter wordt de basisimmuniteit opgebouwd met het combinatievaccin DKTP-Hib-HepB. Kinderen die in het buitenland zijn gevaccineerd hebben soms alleen nog DKTP nodig voor de opbouw van de basisimmuniteit:  de  serie vaccinatie HepB is al afgerond, - de Hib-vaccinatie is al afgerond of gezien de leeftijd is er geen indicatie meer, maar er is nog geen basisimmuniteit voor DKTP . Voor hen is Boostrix®polio geen geschikt vaccin.
Vanaf januari 2017, als de Infanrix-IPV geinactiveerd polio vaccin (geinactiveerd polio vaccin) op is, geldt dat voor deze kinderen Infanrix hexa zonder Hib is geïndiceerd. Deze kinderen zullen voortaan een vaccinatiekaart  'DKTP' krijgen.

Wat nu te doen als door het gebruik van DKTP-HepB extra hepatitis B-vaccinaties worden gegeven?

Voor de opbouw van de basisimmuniteit van DKTP is in 2017 alleen het vaccin Infanrix® hexa, DKTP-(Hib)-HepB  geschikt, ook al is de serie hepatitis B al voltooid.
Dat kan als gevolg hebben dat de serie hepatitis B al voltooid is, maar dat er toch nog extra hepatitis B-vaccinaties worden toegediend, omdat het in het combinatievaccin zit. Dit heeft geen schadelijke gevolgen voor het kind.

Veelgestelde vragen over de overgang naar Boostrix®Polio
 

Waarom komt er een nieuw DKTP-boostervaccinatie?

Elke vier jaar sluit het RIVM nieuwe contracten af voor de levering van vaccins voor het Rijksvaccinatieprogramma. Dit gebeurt door middel van een Europese aanbesteding.
Fabrikanten kunnen hun producten aanbieden en volgens een vooraf beschreven procedure wordt er dan een product gekozen.
Dit kan hetzelfde product zijn als bij de vorige aanbesteding, maar dit hoeft niet.
Deze keer is uit de aanbesteding van het DKTP-boostervaccin het vaccin Boostrix®polio gekomen.

Hoe werkt een Europese Aanbesteding?

Hierbij worden vooraf criteria opgesteld waaraan het vaccin moet voldoen; deze criteria moeten passen bij het doel van het vaccin binnen het RVP. Ook wordt aan elk criterium een bepaald gewicht toegekend.
Daarna kunnen verschillende fabrikanten een offerte uitbrengen voor hun product.
Elk ingediend product wordt vervolgens getoetst aan de opgestelde criteria en tenslotte wordt aan de hand van de criteria en de weegfactoren het meest passende vaccin aangekocht.

Waarom is er voor een vaccin gekozen dat niet geschikt is voor het opbouwen van basisimmuniteit?

Het primaire doel van het DKTP-vaccin binnen het RVP is een boostervaccinatie rond de leeftijd van 4 jaar. Dit is dus ook hetgeen wordt gevraagd bij de Europese Aanbestedingsprocedure.
Tot nu toe is uit de aanbestedingsprocedure een vaccin gekomen dat niet alleen geschikt was voor boostervaccinatie, maar ook voor het opbouwen van basisimmuniteit. Dit was niet het primaire doel, maar in sommige gevallen wel een handige bijkomstigheid.
Deze keer hebben vaccinfabrikanten echter geen vaccin aangeboden in de Europese Aanbestedingsprocedure, dat ook voor dit doel geschikt is.
Omdat er in de wereld schaarste is aan vaccins waar kinkhoest in zit, hebben de fabrikanten besloten om alleen vaccins aan te bieden die ook specifiek geregistreerd zijn als boostervaccin. In deze vaccins zit namelijk een lagere concentratie kinkhoestcomponenten waardoor er meer combinatievaccins gemaakt kunnen worden. Op deze manier blijven de fabrikanten in staat om nog steeds voldoende kinkhoest bevattende vaccins te produceren voor pasgeboren zuigelingen.

Waarom is er geen DKTP-vaccin, dat wel geschikt is voor opbouw basisimmuniteit, beschikbaar voor gebruik bij inhaalschema’s?

Een dergelijk DKTP-vaccin is niet meer beschikbaar voor de Europese markt. Dit heeft te maken met de wereldwijde schaarste aan vaccins waar een kinkhoestcomponent in zit. Hierdoor worden er door fabrikanten in Nederland alleen nog maar DKTP-vaccins aangeboden die specifiek zijn geregistreerd als boostervaccin.