Veelgestelde vragen over de MIKI Maternale Immunisatie Kinkhoest (Maternale Immunisatie Kinkhoest) studie

Wordt er in andere landen ook  tijdens de zwangerschap gevaccineerd tegen kinkhoest?

Ja, in andere landen, zoals Amerika, Engeland en België, krijgen zwangere vrouwen al enkele jaren standaard een kinkhoestvaccinatie aangeboden. 

Met welke vaccins wordt er in andere landen gevaccineerd?

Amerika: Repevax kinhoest, difterie, tetanus en polio vaccin (kinhoest, difterie, tetanus en polio vaccin), dit is vergelijkbaar met het europese Triaxis (kinkhoest, difterie, tetanus en polio vaccin)

Engeland: Boostrix-IPV kinkhoest, difterie, tetanus en polio vaccin (kinkhoest, difterie, tetanus en polio vaccin) of Repevax (kinkhoest, difterie, tetanus en polio vaccin)

Belgie: Boostrix (kinkhoest, difterie, tetanus vaccin) of Boostrix Polio (kinkhoest, difterie, tetanus en polio vaccin) 

Australie: Boostrix (kinkhoest, difterie, tetanus vaccin) of Boostrix Polio (kinkhoest, difterie, tetanus en polio vacin)

Wat voor vaccin is Boostrix?

Boostrix is een acellulair kinkhoestvaccin dat bestaat uit 3-5 losse componenten van de kinkhoestbacterie die als antigenen werken. Het vaccin bevat geen levende of verzwakte kinkhoestbacterien. Naast Kinkhoestcomponenten bevat Boostrix ook componenten die bescherming bieden tegen Tetanus en Difterie.

Is Boostrix een geregistreerd vaccin?

Ja, Boostrix is een geregistreerd vaccin voor gebruik vanaf de leeftijd van 4 jaar.

Waarom wordt in de studie voor de kinderen het prikschema 3-5-11 maanden toegepast en niet het reguliere prikschema van 2-3-4-11 maanden?

Kinderen krijgen door de vaccinatie van hun moeder tijdens de zwangerschap bij de geboorte kinkhoestantistoffen van de moeder mee. Deze antistoffen beschermen de kinderen, maar deze kunnen ook de afweeropbouw van de kinderen remmen. Door een maand later te beginnen met vaccineren van de kinderen zijn er minder remmende antistoffen van de moeder aanwezig en zijn de kinderen weer iets ouder waardoor ze beter in staat zijn een goede afweer op te bouwen.

Hoe groot is de kans dat een kind met een kinkhoestinfectie wordt opgenomen wordt in het ziekenhuis?

Per jaar worden ongeveer 0,05 tot 0,27% van alle geboren kinderen in de eerste 6 maanden van hun leven in het ziekenhuis opgenomen in verband met een kinkhoestinfectie. Dit is 60-80% van de kinderen die een kinkhoestinfectie oplopen. Jaarlijks overlijdt er ongeveer 1 kindje aan de gevolgen van kinkhoest.

Waarom wordt een zwangere tussen de 30e en 32e week van haar zwangerschap gevaccineerd ?

Omdat twee weken na vaccinatie de hoeveelheid antistoffen tegen kinkhoest het hoogst is en rond 34 weken de overdracht van antistoffen van moeder naar kind het hoogst is. De vaccinatie is dus het meest effectief tussen 30e en 32e week van een zwangerschap.