Deze vraag- en antwoordlijst geeft informatie over de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma met de algemene hepatitis B-vaccinatie. Alle kinderen geboren op of na 1 augustus 2011 krijgen voortaan een hepatitis B-vaccinatie aangeboden.

In de rechterkolom kunt u het document downloaden.