De VeldApp is een applicatie die aangeboden en beheerd wordt door het RIVM waarmee een gebruiker toegang kan krijgen tot de Simplemanager database, om bestanden of andere vormen van digitale informatie (samen te noemen ‘gegevens’) uit te wisselen m.b.t. het Landelijk meetnet Mestbeleid. 

Alvorens deze VeldApp te gebruiken moet men akkoord zijn met de gebruikers overeenkomst, en deze getekend retour sturen naar: Secretariaat-MIL@rivm.nl
 

De minimale hardware specificaties m.b.t het gebruik van de VeldApp zijn:

  • Smartphone of tablet van 4,7 of 7 inch
  •  Android 4.4 of hoger
  •  Beschikking over camera, eventueel infrarood-scanner voor snellere barcode scanning
  •  Ingebouwde GPS Global Positioning System (Global Positioning System) ontvanger. De GPS ontvanger moet voldoen aan de volgende eisen: Nauwkeurigheid van minimaal 10 meter. Deze nauwkeurigheid is gebaseerd op hetgeen gesteld is in het SIKB protocol 2001: nauwkeurigheid voor een niet verdachte locatie binnen (grootschalig) landelijk gebied
  •  3G/4G en Wifi

Bij vragen over hardware instellingen na installatie van de VeldApp of bij vragen over het gebruik van de Veldapp:

Wilbert van den Beld: 030-2748636