De veldnorm HBV hepatitis B virus (hepatitis B virus) is als document vervallen op 15 maart 2016. De informatie is opgenomen in de Praktijkrichtlijn voor bedrijfsartsen.