Deze reader bevat achtergrondinformatie voor de deskundigheidsbevordering neonatale hielprikscreening. Deelnemers aan een scholingsbijeenkomst in het voorjaar 2011 kregen de reader uitgereikt.

Met ingang van 1 mei 2011 wordt de neonatale hielprikscreening uitgebreid met de screening op cystic fibrosis. Deze uitbreiding heeft gevolgen voor de inhoudelijke en organisatorische uitvoering van de screening en voor de inhoud van de voorlichting aan (aanstaande) ouders.

Deze reader is bedoeld als achtergrondinformatie en vormt een aanvulling op de inhoud van de scholingsbijeenkomsten. In deze reader vindt u ook praktische informatie, zoals adreslijsten en een overzicht van interessante websites.