Via de website Vergiftigingen.info hebben professionele hulpverleners toegang tot een uitgebreide toxicologische database. Aan de hand van patiënt- en blootstellingsgegevens kan een risicoanalyse van een vergiftigingsgeval gemaakt worden.

De informatie die Vergiftigingen.info biedt geeft ondersteuning bij het bepalen van het therapeutisch beleid. De website is ontwikkeld door het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht) (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht))).

Voor wie is Vergiftigingen.info bedoeld?

De website Vergiftigingen.info is alleen te raadplegen door professionele hulpverleners, zoals huisartsen, apothekers, medisch specialisten, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en dierenartsen. Om in te loggen op de website is registratie vereist.

Hoe werkt Vergiftigingen.info?

Via zeven stappen wordt u door de website geleid. Allereerst wordt u gevraagd om de noodzakelijke informatie over de patiënt (o.a. leeftijd en gewicht) en de blootstelling (o.a. product en hoeveelheid) in te voeren. Daarna wordt u geïnformeerd over het te verwachten klinisch beeld, over de ernst van de vergiftiging en de mogelijke therapieën, gebaseerd op de in het product aanwezige toxische component(en). Van elke toxische component kan achtergrondinformatie geraadpleegd worden.

Zie voor meer informatie het document 'Handleiding Vergiftigingen.info'.