Op 7 september 2015 gingen overheid, bedrijfsleven, NGO niet-gouvernementele organisatie (niet-gouvernementele organisatie)'s en andere belanghebbenden met elkaar in gesprek over de plaats van synthetische biologie in de opkomende bio-economie. Doel van de bijeenkomst was te laten zien welke mogelijkheden synthetische biologie biedt voor de bio-economie in de (nabije) toekomst. Ook werd verkend tot welke technologische, maatschappelijke en ethische vragen de doorontwikkeling van deze techniek leidt.