Op 26 maart 2013 organiseerde het RIVM de workshop ‘Voeding als medicijn voor ouderen’. Deze workshop had tot doel kennis en ervaringen uit te wisselen met professionals die werkzaam zijn op het gebied van ‘voeding, ouderen en medicijngebruik’.

In totaal namen 31 personen, die o.a. werkzaam zijn bij ouderenbonden, koepelorganisaties van zorgverleners (diëtisten,verzorgenden en verpleegkundigen, geriaters, thuiszorg) en kennisinstellingen, deel aan de workshop (zie bijlage voor details). Tijdens de workshop werden opvallende bevindingen uit een achttal vooraf gehouden interviews met zorgverleners aan de hand van stellingen bediscussieerd.Daarnaast werd besproken of er alternatieven zijn voor medicijnen en bijvoeding om de voedingstoestand van ouderen te verbeteren en hun gezondheidsproblemen te behandelen. De workshop werd afgesloten met een plenaire discussie over die onderwerpen waarop volgens de deelnemers meer onderzoek nodig is om problemen rondom voeding bij ouderen het hoofd te bieden.

U vindt het uitgebreide verslag in de rechterkolom.