Het RIVM maakt een datawarehouse met gegevens over proefdiergebruik en alternatieven. Als eerste stap hiervoor wordt onderzocht hoe bestaande data over proefdiergebruik het beste kan worden samengebracht.

Deze opdracht is voortgekomen uit het NCad advies aan het Ministerie van Economische Zaken 'Indicatoren, beheer en benutting van gegevens voor monitoren van proefdiergebruik en 3V-alternatieven', deel 1 en deel 2. De opdracht richt zich op het inrichten en beheren van een datawarehouse voor de monitoring van proefdiergebruik en 3V-alternatieven in Nederland. De opdracht bestaat uit twee fasen. In de eerste fase worden bestaande proefdiergegevens van de NVWA (gegevens over proefdiergebruik) en CCD (gegevens over geplande dierproeven) ingevoerd in het datawarehouse. Tegelijkertijd wordt in deze fase vastgesteld op wat voor vragen – vanuit beleid, wetenschap en publiek –  het datawarehouse een antwoord moet helpen geven. Deze ‘indicatoren’ zullen worden gebruikt voor het verder ontwikkelen van het datawarehouse. In de tweede fase van het project wordt het datawarehouse verder uitgebreid met gegevens over 3V-alternatieven en worden de gezamenlijke gegevens via een website ontsloten voor wetenschappers en niet-wetenschappers. 

De opdracht voor 2017 zal zich richten op de eerste fase, waarin alvast een plan van aanpak zal worden opgesteld voor de tweede fase met als uiteindelijke doel een datawarehouse met publiek toegankelijke website om wetenschappers en niet-wetenschappers inzicht te geven in proefdiergebruik en 3V-alternatieven in Nederland.