Vervangen, verminderen en verfijnen van dierproeven (3V’s) is een belangrijk onderzoeksthema van het RIVM. De Nederlandse overheid stimuleert de ontwikkeling van nieuwe onderzoeksmethoden, liefst zonder proefdieren, om de veiligheid van blootstelling aan chemische stoffen te beoordelen. Met het doel om de veiligheid en gezondheid van mens, dier en ecosysteem te verbeteren.

Het RIVM werkt mee aan de Transitie Proefdiervrije Innovaties (TPI), onder regie van het ministerie van LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). De ambitie van TPI Transitietraject Proefdiervrije Innovatie (Transitietraject Proefdiervrije Innovatie) gaat verder dan het 3V-beleid en richt zich op proefdiervrije innovaties als volledige vervanging van dierproeven. Doelstellingen van TPI zijn betere wetenschap, veiligheidsbeoordeling en gezondheid door de ontwikkeling van proefdiervrije concepten. Het RIVM zet in op een betrouwbare veiligheidsbeoordeling met proefdiervrije innovaties en stelde hiervoor de Agenda Transitie Proefdiervrije Innovaties in het Regulatoire Veld (Agenda PIRV) op. De Agenda gaat uit van veiligheid, op proefdiervrije, innovatieve wijze bereikt. Volledige vervanging van alle dierproeven is op korte termijn niet mogelijk. Daarom blijft onderzoek nodig naar verfijning en vermindering van dierproeven. 

De veiligheidsbeoordeling van chemische stoffen en geneesmiddelen wordt op Europees niveau geregeld. Het RIVM heeft overzicht van de internationale wet- en regelgeving over de beoordeling van chemische stoffen én van proefdiervrije innovaties die voor dit doel kunnen worden ingezet. Het RIVM doet zelf onderzoek naar en adviseert over een betrouwbare veiligheidsbeoordeling met onderzoeksmethoden gericht op 3V’s en proefdiervrije innovaties. In de context van veiligheidsbeoordeling worden deze methoden New Approach Methodologies (NAMs) genoemd. Het RIVM werkt mee aan verschillende (inter-)nationale projecten en netwerken waar het gebruik van NAMs voor de veiligheidsbeoordeling wordt onderzocht.

Uitgangspunt is dat deze 3V en/of proefdiervrije methoden robuust, betrouwbaar, accuraat en reproduceerbaar zijn en bruikbare informatie leveren voor de veiligheidsbeoordeling. 

Direct naar

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van RIVM-activiteiten met betrekking tot 3V’s? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief 'RIVM 3R Quarterly'.

Aanmelden nieuwbrief