Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is sterk betrokken bij onderzoek en beleidsadviezen om het gebruik van dierproeven te beperken. Aan de basis hiervan ligt de 3V-gedachte: het aantal dierproeven verminderen, ze vervangen door geschikte alternatieven, of ze verfijnen door het ongerief van de dieren te verminderen.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft de coördinerende taak om te bevorderen dat 3V-testen en strategieën voor de risicobeoordeling van chemische stoffen en geneesmiddelen binnen (inter)nationale wet- en regelgeving worden geaccepteerd en geïmplementeerd. Uitgangspunt is dat deze nieuwe 3V-methoden minstens zo solide (betrouwbaar, reproduceerbaar, relevant etc.) moeten zijn als de conventionele benaderingen, waarbij ze de benodigde informatie geven voor het beoogde regulatoire doel. Daarnaast draagt het RIVM bij aan de Transitie Proefdiervrije Innovaties (TPI Transitietraject Proefdiervrije Innovatie) om onderzoek naar geneesmiddelen, voedselveiligheid en risico’s van stoffen te verbeteren, liefst zonder proefdieren.

Nieuwsbrief

Als u op de hoogte wilt blijven van RIVM activiteiten met betrekking tot 3V’s, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief 'RIVM 3R Quarterly'.