Om het proefdier gebruik voor het eindpunt reproductietoxiciteit te verminderen, heeft het RIVM meegewerkt aan de ontwikkeling van de testrichtlijn Extended One Generation Reproductive Toxicity Study, de  EOGRTS Extended One Generation Reproductive Toxicity Study (Extended One Generation Reproductive Toxicity Study).  Deze testrichtlijn kan worden uitgevoerd in plaats van de twee-generatiestudie. De EOGRTS is ontwikkeld met het doel het proefdiergebruik voor het eindpunt reproductietoxiciteit significant te verminderen.

Voorheen was het verplicht om bij twee generaties van dieren te toetsten of een stof een schadelijk effect heeft. Dit leidde ertoe dat bij de beoordeling van stoffen voor schadelijke effecten op de vruchtbaarheid van de mens en de ontwikkeling van het ongeboren kind traditioneel veel proefdieren werden gebruikt. In de nieuwe testrichtlijn, de EOGRTS Extended One Generation Reproductive Toxicity Study (Extended One Generation Reproductive Toxicity Study), die de twee-generatiestudie kan vervangen, wordt bij één generatie uitgebreider en nauwkeuriger gemeten, zodat de tweede niet meer nodig is. Door met de EOGRTS te werken, neemt het proefdiergebruik met 40 procent af, én worden betrouwbaardere resultaten verkregen. In 2011 is deze test geaccordeerd door de OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation for Economic Co-operation and Development) (OECDTG 443) en is deze opgenomen in de EU Europese Unie (Europese Unie) Test Methoden Verordening. Tot op heden is deze test alleen bindend opgenomen in de informatie vereisten van REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals), dit is nog niet het geval voor andere wettelijke kaders zoals biociden, gewasbeschermingsmiddelen, food contact materialen, waar men kan kiezen tussen de goedkopere, minder gevoelige en meer proefdieren vergende twee generatie reproductie toxiciteitsstudie en de EOGRTS.