RIVM, Stichting Proefdiervrij en het Institute for Risk Assessment Sciences ( IRAS Institute of Risk Assessment Sciences (Institute of Risk Assessment Sciences)) van de Universiteit Utrecht werken samen aan de ontwikkeling van proefdiervrije innovaties op het onderwerp “Stoffen en prenatale gezondheidsbescherming”. 

In onderstaand interview met Prof. Dr. Aldert Piersma (RIVM) en Marja Zuidgeest (voormalig directeur Stichting Proefdiervrij) wordt de samenwerking in dit project toegelicht. Op de website van Stichting Proefdiervrij vertelt Victoria de Leeuw, PhD Doctor of Philosophy (Doctor of Philosophy) student, over het project dat is voortgekomen is uit deze samenwerking. 

Proefdiervrije innovatie

(Beeldtitel: Proefdiervrije innovatie. Voice-over:)

LEVENDIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Het RIVM werkt aan proefdiervrije innovaties.
ALDERT PIERSMA: Wij werken bij het RIVM aan proefdiervrije innovaties om twee redenen, eigenlijk. De eerste is natuurlijk de ethische reden.
We willen het ongerief voor proefdieren zo veel mogelijk beperken.
En aan de andere kant weten we langzamerhand uit modern wetenschappelijk onderzoek dat het veel beter kan dan met proefdieren.
VOICE-OVER: Het RIVM staat hier niet alleen voor maar doet dit samen met Stichting Proefdiervrij.
MARJA ZUIDGEEST: Stichting Proefdiervrij zet zich in voor de proefdieren.
Wij vinden dat proefdieren niet in een laboratorium horen.
En daarvoor hebben wij de weg gekozen om samen te werken met wetenschappers om te zorgen dat er een nieuwe wetenschap komt op basis van, ja, humane stamcellen, data verzamelen et cetera.
PIERSMA: De samenwerking tussen het RIVM en de Stichting Proefdiervrij houdt concreet in dat wij een subsidie krijgen van de Stichting om onderzoek te doen naar proefdiervrije methoden voor de risicoschatting van stoffen. Dus dat betekent dat wij een onderzoeker kunnen aanstellen voor een deel van de tijd om dat soort onderzoek te doen.
Die richt zich dus echt op proefdiervrije methoden voor de risicoschatting van stoffen die helemaal niet meer afhankelijk is van proefdieren.
VOICE-OVER: De twee partijen hebben een duidelijk doel voor ogen.
ZUIDGEEST: Stichting Proefdiervrij en RIVM werken samen omdat wij toch dezelfde doelstelling hebben namelijk beter veiligheidsonderzoek zonder dierproeven.
RIVM eigenlijk vooral vanuit de gezondheid van de mens en wij vooral vanuit de proefdieren, maar dat komt hier heel mooi samen.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt oranje met wit. Beeldtekst: In samenwerking met Stichting Proefdiervrij. Meer informatie? www.rivm.nl/3Vs. Een productie van het RIVM. Copyright 2017. De zorg voor morgen begint vandaag.)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN STOPT