RIVM draagt bij aan het door “Innovative Medicines Initiative” (IMI Inovative Medicines Initiative (Inovative Medicines Initiative)) gefinancierde project VAC2VAC. VAC2VAC is een publiek-privaat consortium met 20 partners, waaronder regelgevende instanties, onderzoeksinstellingen en industrie. Het doel van VAC2VAC is om proefdiervrije testen te ontwikkelen en te valideren waarmee de kwaliteit van humane en veterinaire vaccins kan worden vastgesteld, ter ondersteuning van de consistency benadering.

Vaccins worden partijgewijs geproduceerd. Regelgevende instanties eisen dat de werkzaamheid en veiligheid van elke partij vaccins wordt getest. Voor het testen van sommige vaccins zijn grote aantallen dieren nodig. Vaccins worden echter steeds beter gecontroleerd geproduceerd, er is verbeterde controle op de kwaliteit van uitgangsmaterialen en er zijn verbeterde in-proces controles. Het principe van de “consistency benadering” is dat de reproduceerbaarheid van het productieproces zodanig is, dat proefdieren niet meer nodig zijn voor de vrijgifte van partijen vaccins. De focus van de testen is verschoven van de partij naar het productieproces. In plaats van proefdieren kunnen in de consistency benadering fysisch-chemische en immunochemische bepalingen ingezet worden voor de vrijgifte van partijen vaccins. Daarnaast kunnen in vitro testen op basis van cellen van het immuunsysteem van de species waarvoor het vaccin is bedoeld worden ingezet om de kwaliteit van het vaccin in het opwekken van een adequate vaccinatierespons te testen. Deze methoden worden ontwikkeld in het VAC2VAC project en samen met alle partners in het project wordt beoogd ze in te zetten voor acceptatie van de consistency benadering voor de kwaliteitscontrole van vaccins.