De ontwikkeling van een 3V-methoden start vaak binnen onderzoeksinstellingen, universiteiten, hoge scholen of onderzoekslaboratoria van de industrie. Veelbelovende methoden worden vervolgens verder ontwikkeld, gevalideerd en als ze relevant en robuust bevonden worden kan het proces richting regulatoire acceptatie en implementatie in de regelgevende kaders worden ingezet. 

Alleen 3V-methoden die zijn goedgekeurd door de regelgevende autoriteiten en geïmplementeerd in de onderliggende regelgeving mogen worden toegepast voor wettelijke bepalingen. Het succesvol doorlopen van het implementatietraject, ofwel ketenproces, zoals weergegeven in onderstaande figuur, is dus van groot belang voor het kunnen toepassen van 3V-methoden voor regulatoire doeleinden. In iedere fase van traject zijn verschillende belanghebbenden betrokken. Het ketenproces  speelt zich voor het grootste gedeelte internationaal af, omdat wet- en regelgeving op Europees niveau zijn geregeld. Interactie tussen de belanghebbenden in de verschillende fases van het implementatietraject draagt bij aan het succesvol doorlopen van de keten. Het is ook belangrijk om regelgevende autoriteiten vroeg in het proces te betrekken, omdat dit kan bijdragen aan het ontwikkelen van 3V-methoden die relevant zijn voor wettelijke bepalingen.